Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Stopa bezrobocia

 
Stopa bezrobocia 2024 r.  ( % )
miesiąc Powiat strzyżowski Województwo Podkarpackie Polska
Styczeń 17,9 9,0 5,4
Luty 17,6 9,0 5,4
Marzec 17,1 8,7 5,3
Kwiecień 16,8 8,5   5,1  
Maj      
Czerwiec       
Lipiec      
Sierpień       
Wrzesień         
Październik        
Listopad      
Grudzień      

 

Załączniki
stopa bezrobocia 2010.pdf (pdf, 55 KB)
stopa bezrobocia 2011.pdf (pdf, 88 KB)
Stopa bezrobocia 2012.pdf (pdf, 45 KB)
Stopa bezrobocia 2013.pdf (pdf, 86 KB)
Stopa bezrobocia 2014.pdf (pdf, 329 KB)
Stopa bezrobocia 2015.pdf (pdf, 69 KB)
Stopa bezrobocia 2016 r.pdf (pdf, 128 KB)
Stopa bezrobocia 2017.pdf (pdf, 99 KB)
Stopa bezrobocia 2018.pdf (pdf, 129 KB)
Stopa bezrobocia 2019.pdf (pdf, 153 KB)
Stopa bezrobocia 2020.pdf (pdf, 74 KB)
(1)Stopa bezrobocia 2021.pdf (pdf, 126 KB)
(2)Stopa bezrobocia 2022.pdf (pdf, 78 KB)
Stopa bezrobocia 2023.pdf (pdf, 78 KB)

Bezrobocie wg gmin

 
 

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani wg podziału na gminy stan na 31-05-2024 r.

Ogółem

w tym z prawem do zasiłku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Razem

w tym kobiety

Razem

w tym kobiety

Ogółem

w tym do 30 roku życia

w tym do 25 roku życia

w tym długotrwale bezrobotne

w tym powyżej 50 roku życia

Gmina Czudec 608 321 106 50 525 153 80 377 162
Gmina Frysztak 599 324 85 40 515 164 80 393 128
Gmina Niebylec 506 268 84 47 431 122 53 320 121
Miasto i Gmina Strzyżów 938 435 128 61 809 252 138 569 224
Gmina Wiśniowa 412 213 55 18 349 139 77 233 71
Razem 3063 1561 458 216 2629 830 428 1892 706

Sprawozdanie MPiPS-01

plik obrazka wskazujący rok plik obrazka wskazujący rok  plik obrazka wskazujący rok  plik obrazka wskazujący rok  plik obrazka wskazujący rok  plik png wskazujący rok
Baner, po którego kliknięciu wejdziemy w Sprawozdania MPiPS 2022   baner z nazwą roku 2024Baner 2023. Po kliknięciu wejdziemy w sprawozdania MPiPS

Ranking zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie strzyżowskim

Załączniki
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W II PÓŁROCZU 2013 r..pdf (pdf, 223 KB)
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 r..pdf (pdf, 254 KB)
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W II PÓŁROCZU 2014 r..pdf (pdf, 1398 KB)
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W 2015 ROKU.pdf (pdf, 2555 KB)
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W 2016 ROKU.pdf (pdf, 3006 KB)
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W 2017 ROKU.pdf (pdf, 4699 KB)
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W 2018 ROKU.pdf (pdf, 2744 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.pdf (pdf, 28 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2015 ROKU.pdf (pdf, 30 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2016 ROKU.pdf (pdf, 28 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.pdf (pdf, 27 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2017 ROKU.pdf (pdf, 30 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.pdf (pdf, 28 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2018 ROKU.pdf (pdf, 28 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.pdf (pdf, 29 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2019 ROKU (pdf, 29 KB)
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W 2019 ROKU.pdf (pdf, 1838 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.pdf (pdf, 30 KB)

Lista zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie w powiecie strzyżowskim

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę