Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Stopa bezrobocia

 
Stopa bezrobocia 2021 r.  ( % )
miesiąc Powiat strzyżowski Województwo Podkarpackie Polska
Styczeń 14,7 9,4 6,5
Luty      
Marzec      
Kwiecień      
Maj      
Czerwiec      
Lipiec      
Sierpień      
Wrzesień      
Październik      
Listopad      
Grudzień      


 
 

 

Załączniki
stopa bezrobocia 2010.pdf (pdf, 55 KB)
stopa bezrobocia 2011.pdf (pdf, 88 KB)
Stopa bezrobocia 2012.pdf (pdf, 45 KB)
Stopa bezrobocia 2013.pdf (pdf, 86 KB)
Stopa bezrobocia 2014.pdf (pdf, 329 KB)
Stopa bezrobocia 2015.pdf (pdf, 69 KB)
Stopa bezrobocia 2016 r.pdf (pdf, 128 KB)
Stopa bezrobocia 2017.pdf (pdf, 99 KB)
Stopa bezrobocia 2018.pdf (pdf, 129 KB)
Stopa bezrobocia 2019.pdf (pdf, 153 KB)
Stopa bezrobocia 2020.pdf (pdf, 74 KB)

Bezrobocie wg gmin

 
 

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani wg podziału na gminy stan na 28-02-2021 r.

Ogółem

w tym z prawem do zasiłku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Razem

w tym kobiety

Razem

w tym kobiety

Ogółem

w tym do 30 roku życia

w tym do 25 roku życia

w tym długotrwale bezrobotne

w tym powyżej 50 roku życia

Gmina Czudec 775 421 119 51 682 222 110 491 174
Gmina Frysztak 763 431 105 48 664 210 117 494 177
Gmina Niebylec 695 369 141 71 590 210 92 415 158
Miasto i Gmina Strzyżów 1176 584 199 95 1013 332 167 704 276
Gmina Wiśniowa 582 298 107 42 503 190 106 349 121
Razem 3991 2103 671 307 3452 1164 592 2453 906

Sprawozdanie MPiPS-01

plik obrazka wskazujący rok plik obrazka wskazujący rok  plik obrazka wskazujący rok  plik obrazka wskazujący rok  plik obrazka wskazujący rok  plik png wskazujący rok

Ranking zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie strzyżowskim

Załączniki
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W II PÓŁROCZU 2013 r..pdf (pdf, 223 KB)
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 r..pdf (pdf, 254 KB)
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W II PÓŁROCZU 2014 r..pdf (pdf, 1398 KB)
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W 2015 ROKU.pdf (pdf, 2555 KB)
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W 2016 ROKU.pdf (pdf, 3006 KB)
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W 2017 ROKU.pdf (pdf, 4699 KB)
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W 2018 ROKU.pdf (pdf, 2744 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.pdf (pdf, 28 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2015 ROKU.pdf (pdf, 30 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2016 ROKU.pdf (pdf, 28 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.pdf (pdf, 27 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2017 ROKU.pdf (pdf, 30 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.pdf (pdf, 28 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2018 ROKU.pdf (pdf, 28 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.pdf (pdf, 29 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2019 ROKU (pdf, 29 KB)
MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W 2019 ROKU.pdf (pdf, 1838 KB)
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE STRZYŻOWSKIM INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.pdf (pdf, 30 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę