Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Rynek pracy

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekt pn.: „Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Zindywidualizowany program wsparcia osób pracujących z terenu województwa podkarpackiego”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL" zaprasza do udziału w projekcie pn.: „Nowe kwalifikacje – lepsze jutro. Zindywidualizowany program wsparcia osób pracujących z terenu województwa podkarpackiego" Numer Projektu: FEPK.07.04-IP.01-0039/23 Projekt realizowany w ramach...

Projekt partnerski „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości"

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy województwa podkarpackiego realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata...

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu strzyżowskiego (II)"

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu niekonkurencyjnego pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu strzyżowskiego (II)" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027", Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa...

Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,   Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jesteśmy Fundacją, której działania mają na celu aktywizację społeczną oraz zawodową osób z niepełnosprawnościami. Obecnie działamy...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę