Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt pn.: „Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Zindywidualizowany program wsparcia osób pracujących z terenu województwa podkarpackiego”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL" zaprasza do udziału w projekcie pn.: „Nowe kwalifikacje – lepsze jutro. Zindywidualizowany program wsparcia osób pracujących z terenu województwa podkarpackiego" Numer Projektu: FEPK.07.04-IP.01-0039/23 Projekt realizowany w ramach...

Projekt partnerski „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości"

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy województwa podkarpackiego realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata...

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu strzyżowskiego (II)"

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu niekonkurencyjnego pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu strzyżowskiego (II)" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027", Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa...

Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,   Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jesteśmy Fundacją, której działania mają na celu aktywizację społeczną oraz zawodową osób z niepełnosprawnościami. Obecnie działamy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę