Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Stopa bezrobocia

 
Stopa bezrobocia 2018 r.  ( % )
miesiąc Powiat strzyżowski Województwo Podkarpackie Polska
Styczeń 15,8 9,9* 6,8*
Luty 15,6 9,9 6,8
Marzec 15,1 9,6* 6,6
Kwiecień 14,6 9,2* 6,3
Maj 14,0 8,9* 6,1
Czerwiec 14,0 8,7 5,8*
Lipiec 14,0 8,7 5,8*
Sierpień 13,7 8,6* 5,8
Wrzesień 13,4 8,5 5,7
Październik 13,4 8,4 5,7
Listopad      
Grudzień      

 

* - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych przez GUS.

Załączniki
stopa bezrobocia 2010.pdf
stopa bezrobocia 2011.pdf
Stopa bezrobocia 2012.pdf
Stopa bezrobocia 2013.pdf
Stopa bezrobocia 2014.pdf
Stopa bezrobocia 2015.pdf
Stopa bezrobocia 2016 r.pdf
Stopa bezrobocia 2017.pdf

Bezrobocie wg gmin

 

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani wg podziału na gminy stan na 30-11-2018 r.

Ogółem

w tym z prawem do zasiłku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Razem

w tym kobiety

Razem

w tym kobiety

Ogółem

w tym do 30 roku życia

w tym do 25 roku życia

w tym długotrwale bezrobotne

w tym powyżej 50 roku życia

Gmina Czudec 714 403 106 56 632 223 104 441 157
Gmina Frysztak 719 411 105 43 622 192 99 456 165
Gmina Niebylec 634 352 120 57 551 206 93 385 137
Miasto i Gmina Strzyżów 1042 534 173 83 897 302 146 628 239
Gmina Wiśniowa 472 277 76 43 402 149 77 288 97
Razem 3581 1977 580 282 3104 1072 519 2198 795

Wykaz pracodawców, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie zawarł umowy o organizację stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych lub refundację wyposażenia stanowiska pracy - zestawienia roczne

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę