Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018 rok

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018 rok.

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Strzyżowie: Jan Stodolak – Przewodniczący - przedstawiciel Powiatu Strzyżowskiego Zbigniew Korab – Wiceprzewodniczący – przedstawiciel Gminy Niebylec Zdzisław Sarna - przedstawiciel Powiatu Strzyżowskiego Anna Dziadek – przedstawiciel NSZZ Solidarność w Strzyżowie Anna Dudzińska – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Janicka –...

Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowę w ramach form aktywnych

Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowę w ramach form aktywnych     Załączniki wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy - 2017 r

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2016 roku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze...

Wyświetlanie 26 - 30 z 31 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5
 •   Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”
 •   Projekt zrealizowany "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"
 •   Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób powyżej 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (I)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób powyżej 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (I)"
Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”

Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”

Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata...

Projekt zrealizowany "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"

Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)" realizowany jest w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.2

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego. Osoba zainteresowana skorzystaniem z usług tłumacza migowego powinna to zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowanym kontaktem (z wyjątkiem sytuacji nagłych).

Można to zrobić za pomocą:
- poczty elektronicznej - rzst@praca.gov.pl;
- faxu - 17 2763 079;
- telefonu - 17 2761 074 (wew.33)

Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych znajdziesz TUTAJ.
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzyżowie

ul. Daszyńskiego 2
38-100 Strzyżów

 tel.( 17) 276-10-74,  tel/fax. ( 17 ) 276-30-79

e-mail: rzst@praca.gov.pl ; sekretariat@strzyzow.praca.gov.pl

 Zapraszamy także na nasz profil na facebooku!

NIP: 819-125-85-05

Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30
(rejestracja osób bezrobotnych od godz. 7:40 do godz 14:00)


Strona archiwalna:
www.pupstrzyzow.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę