Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Informacja - zaliczka na podatek dochodowy PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie uprzejmie informuje, że informacje o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, celem indywidualnego złożenia zeznania rocznego za 2017 rok we właściwym Urzędzie Skarbowym, zostały przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

INFORMACJA - Prace społecznie użyteczne

Informujemy, że w związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenia MRPiPS w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych możliwe jest wykonywanie prac na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, zgodnie z którymi opiekunowie otrzymają wsparcie w realizacji codziennych obowiązków. Uczestnicy mogą wykonywać prace o charakterze pomocniczym, z wyłączeniem prac związanych z bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną.

Podział środków Funduszu Pracy na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2018 r.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 16.01.2018 r., podział środków na finansowanie programów w 2018 roku na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej przedstawia się następująco:

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

PUP Strzyżów informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018 rok

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018 rok.

Wyświetlanie 26 - 30 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5
 •   Nabór wniosków (Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)
 •   Projekt "W drodze do zatrudnienia!"
 •   Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”
 •   Projekt zrealizowany "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"
 •   Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób powyżej 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (I)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób powyżej 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (I)"
Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Nabór wniosków (Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)

W dniach od 04.02.2019r. do 08.02.2019 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (maksymalna kwota - 20.000 zł).

Projekt "W drodze do zatrudnienia!"

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie realizuje projekt pn.: „W drodze do zatrudnienia!” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego. Osoba zainteresowana skorzystaniem z usług tłumacza migowego powinna to zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowanym kontaktem (z wyjątkiem sytuacji nagłych).

Można to zrobić za pomocą:
- poczty elektronicznej - rzst@praca.gov.pl;
- faxu - 17 2763 079;
- telefonu - 17 2761 074 (wew.33)

Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych znajdziesz TUTAJ.
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzyżowie

ul. Daszyńskiego 2
38-100 Strzyżów

 tel.( 17) 276-10-74,  tel/fax. ( 17 ) 276-30-79

e-mail: rzst@praca.gov.pl ; sekretariat@strzyzow.praca.gov.pl

 Zapraszamy także na nasz profil na facebooku!

NIP: 819-125-85-05

Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30
(rejestracja osób bezrobotnych od godz. 7:40 do godz 14:00)

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę