Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Stopa bezrobocia

 
Stopa bezrobocia 2018 r.  ( % )
miesiąc Powiat strzyżowski Województwo Podkarpackie Polska
Styczeń 15,8 10,0 6,9
Luty 15,6 9,9 6,8
Marzec 15,1 9,7 6,6
Kwiecień 14,6 9,3 6,3
Maj 14,0 9,0 6,1
Czerwiec 14,0 8,7 5,9
Lipiec 14,0 8,7 5,9
Sierpień 13,7 8,7 5,8
Wrzesień      
Październik      
Listopad      
Grudzień      
 
Załączniki
stopa bezrobocia 2010.pdf
stopa bezrobocia 2011.pdf
Stopa bezrobocia 2012.pdf
Stopa bezrobocia 2013.pdf
Stopa bezrobocia 2014.pdf
Stopa bezrobocia 2015.pdf
Stopa bezrobocia 2016 r.pdf
Stopa bezrobocia 2017.pdf

Bezrobocie wg gmin

 

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani wg podziału na gminy stan na 31-08-2018 r.

Ogółem

w tym z prawem do zasiłku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Razem

w tym kobiety

Razem

w tym kobiety

Ogółem

w tym do 30 roku życia

w tym do 25 roku życia

w tym długotrwale bezrobotne

w tym powyżej 50 roku życia

Gmina Czudec 710 420 114 67 617 199 101 448 154
Gmina Frysztak 690 409 79 36 600 184 85 470 153
Gmina Niebylec 633 367 108 58 567 229 103 392 121
Miasto i Gmina Strzyżów 1080 566 161 87 932 315 160 662 249
Gmina Wiśniowa 468 270 77 40 405 160 79 279 98
Razem 3581 2032 539 288 3121 1087 528 2251 775

Wykaz pracodawców, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie zawarł umowy o organizację stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych lub refundację wyposażenia stanowiska pracy - zestawienia roczne

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę