Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Baner informujący o usługach urzędu skarbowego

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • Projekt „Aktywizacja młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (VI)”

  Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 • Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (VII)”

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, a także poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

 • Projekt „Aktywizacja młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (V)”

  Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 • Projekt zrealizowany „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (VI)”

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, a także poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 22 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego. Osoba zainteresowana skorzystaniem z usług tłumacza migowego powinna to zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowanym kontaktem (z wyjątkiem sytuacji nagłych).

Można to zrobić za pomocą:
- poczty elektronicznej - rzst@praca.gov.pl;
- faxu - 17 2763 079;
- telefonu - 17 2761 074 (wew.33)

Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych znajdziesz TUTAJ.
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzyżowie

ul. Daszyńskiego 2
38-100 Strzyżów

 tel.( 17) 276-10-74,  tel/fax. ( 17 ) 276-30-79

e-mail: rzst@praca.gov.pl ; sekretariat@strzyzow.praca.gov.pl

 Zapraszamy także na nasz profil na facebooku!

NIP: 819-125-85-05

Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30
(rejestracja osób bezrobotnych od godz. 7:40 do godz 14:00)


Numery rachunku bankowego Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie:
Fundusz Pracy - numer rachunku - Bank Gospodarstwa Krajowego
38 1130 1105 0005 2487 7120 0002

Pracodawcy wpłacający za oświadczenia i zezwolenia dotyczące zatrudnienia cudzoziemców - numer rachunku - Bank Gospodarstwa Krajowego
16 1130 1105 0005 2487 7120 0010


logo ukazujące aparat telefonicznyInformujemy, że w związku z zainstalowaniem dwóch nowych numerów telefonicznych centrali zmianie uległy bezpośrednie numery telefonów do niektórych pracowników - doradców klienta.
Wykaz numerów do doradców klienta
Wykaz numerów telefonów na poszczególne stanowiska w Urzędzie

Logotyp praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę