Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Zawartość stron

Przy ubieganiu się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy złożyć:
- wniosek;
- załączniki do wniosku;
- formularz przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

Dokumenty zawierające logotypy UE oraz RP powinny być drukowane w wersji kolorowej.
Załączniki
Regulamin w sprawie dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.pdf (pdf, 290 KB)
Wniosek o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.pdf (pdf, 400 KB)
Załączniki do wniosku o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.pdf (pdf, 279 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf (pdf, 605 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis w rolnictwie.pdf (pdf, 172 KB)
Wzór wniosku o wyrażenie zgody.pdf (pdf, 211 KB)
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zmiany w stosunku do wniosku.pdf (pdf, 211 KB)
Wzór wniosku o skierowanie kolejnej osoby.pdf (pdf, 205 KB)
Wzór wniosku o skierowanie kolejnej osoby - urlop.pdf (pdf, 203 KB)
Oświadczenie VAT składane po 24 miesiącach FP (pdf, 140 KB)
Oświadczenie VAT składane po 24 miesiącach POWER (pdf, 157 KB)
Oświadczenie VAT składane po 24 miesiącach RPO (pdf, 177 KB)
Oświadczenie VAT składane po 24 miesiącach FEPK.pdf (pdf, 157 KB)
Rozliczenie wydatków FP (pdf, 207 KB)
Rozliczenie wydatków FEPK - edytowalny pdf.pdf (pdf, 871 KB)
Rozliczenie wydatków FEPK.pdf (pdf, 272 KB)
Oświadczenie towar używany FEPK.pdf (pdf, 176 KB)
Oświadczenie poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą (pdf, 130 KB)
Zaświadczenie poręczyciela.pdf (pdf, 165 KB)
Oświadczenie poręczyciela.pdf (pdf, 136 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę