Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie zaprasza  wszystkie osoby uprawnione, pracodawców, organizacje związkowe, ośrodki pomocy społecznej do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest przygotowanie listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy
oraz przygotowanie wykazu potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy na rok 2015.

Uzyskane informacje zostaną wykorzystane przy planowaniu kierunków szkoleń w 2015 roku.

Oczekujemy na państwa uwagi i propozycje do 16 stycznia 2015 roku.

Druk ankiet można pobrać na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego, doradcy klienta
lub doradcy instytucjonalnego.

Wypełnioną ankietę można przesłać :

- drogą elektroniczną na adres e-mail:  ewa.ziobro@pupstrzyzow.pl

- faksem:   17 2763 079

-  pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy  ul. Daszyńskiego 2  38-100 Strzyżów

 - osobiście  pod w/w adres  I piętro  pokój nr 9

Załączniki
Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe osoby.docx (docx, 16 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę