Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Stopa bezrobocia

 
Stopa bezrobocia 2019 r.  ( % )
miesiąc Powiat strzyżowski Województwo Podkarpackie Polska
Styczeń 14,6 9,1 6,1
Luty 14,2 9,0 6,1
Marzec 13,7 8,7 5,9
Kwiecień 13,0 8,3 5,6
Maj 12,8 8,1 5,4
Czerwiec 12,7 7,9 5,3
Lipiec 12,7 7,9 5,2
Sierpień 12,8 7,8 5,2
Wrzesień 12,5 7,7 5,1
Październik 12,5 7,6 5,0
Listopad      
Grudzień      

 

 

Załączniki
stopa bezrobocia 2010.pdf (pdf, 55 KB)
stopa bezrobocia 2011.pdf (pdf, 88 KB)
Stopa bezrobocia 2012.pdf (pdf, 45 KB)
Stopa bezrobocia 2013.pdf (pdf, 86 KB)
Stopa bezrobocia 2014.pdf (pdf, 329 KB)
Stopa bezrobocia 2015.pdf (pdf, 69 KB)
Stopa bezrobocia 2016 r.pdf (pdf, 128 KB)
Stopa bezrobocia 2017.pdf (pdf, 99 KB)
Stopa bezrobocia 2018.pdf (pdf, 130 KB)

Bezrobocie wg gmin

 

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani wg podziału na gminy stan na 30-11-2019 r.

Ogółem

w tym z prawem do zasiłku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Razem

w tym kobiety

Razem

w tym kobiety

Ogółem

w tym do 30 roku życia

w tym do 25 roku życia

w tym długotrwale bezrobotne

w tym powyżej 50 roku życia

Gmina Czudec 619 379 102 57 536 167 72 404 140
Gmina Frysztak 651 381 86 48 572 169 96 431 157
Gmina Niebylec 578 315 103 49 515 190 83 366 129
Miasto i Gmina Strzyżów 961 476 169 76 826 295 155 537 213
Gmina Wiśniowa 445 254 79 34 379 135 72 260 96
Razem 3254 1805 539 264 2828 956 478 1998 735

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę