Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o organizację robót publicznych oraz o zwrot podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych/poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę