Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

W dniach od 02.07.2018 r. do 06.07.2018 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (maksymalna kwota - 20.000 zł).

Nabór wniosków o o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia

Przypominamy, że trwa nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu województwa podkarpackiego współfinansowanego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków o o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych oraz dla osób powyżej 45 roku życia

Informujemy, że zostaje ogłoszony nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych od dnia 07.05.2018 r. dla osób długotrwale bezrobotnych bez względu na wiek oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne powyżej 45 roku życia.

Nabór wniosków o o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych oraz dla osób powyżej 45 roku życia

Informujemy, że zostaje ogłoszony nabór wniosków o zorganizowanie stażu od dnia 04.05.2018 r. dla osób długotrwale bezrobotnych bez względu na wiek oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne powyżej 45 roku życia.

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego o ustalonym II profilu pomocy, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta w dniach od 08.05.2018 r. do 15.05.2018 r ., w ramach następujących środków: ze środkówFunduszu Pracy – 10 miejsc w ramach projektu współfinansowanego z EFS pn „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia w...

Wyświetlanie 6 - 10 z 31 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5
 •   Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”
 •   Projekt zrealizowany "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"
 •   Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób powyżej 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (I)"
 •   Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób powyżej 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (I)"
Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”

Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”

Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata...

Projekt zrealizowany "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"

Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)" realizowany jest w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.2

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego. Osoba zainteresowana skorzystaniem z usług tłumacza migowego powinna to zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowanym kontaktem (z wyjątkiem sytuacji nagłych).

Można to zrobić za pomocą:
- poczty elektronicznej - rzst@praca.gov.pl;
- faxu - 17 2763 079;
- telefonu - 17 2761 074 (wew.33)

Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych znajdziesz TUTAJ.
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzyżowie

ul. Daszyńskiego 2
38-100 Strzyżów

 tel.( 17) 276-10-74,  tel/fax. ( 17 ) 276-30-79

e-mail: rzst@praca.gov.pl ; sekretariat@strzyzow.praca.gov.pl

 Zapraszamy także na nasz profil na facebooku!

NIP: 819-125-85-05

Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30
(rejestracja osób bezrobotnych od godz. 7:40 do godz 14:00)


Strona archiwalna:
www.pupstrzyzow.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę