Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego o ustalonym II profilu pomocy, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta w dniach od 22.10.2018 r. do 26.10.2018 r.

Wstrzymany nabór na staże!

Z dniem 15.10.20.18 r. wstrzymuje się nabory na staże.

Komunikat dla byłych pracowników firmy „BEZPIECZNY LIST” Sp. z o.o. w Chlebni

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje o możliwości złożenia przez byłych pracowników „BEZPIECZNY LIST" Sp. z o.o. w Chlebni wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niezapłaconych świadczeń pracowniczych przez ww. pracodawcę.

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

W dniach od 02.07.2018 r. do 06.07.2018 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (maksymalna kwota - 20.000 zł).

Nabór wniosków o o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia

Przypominamy, że trwa nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu województwa podkarpackiego współfinansowanego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków o o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych oraz dla osób powyżej 45 roku życia

Informujemy, że zostaje ogłoszony nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych od dnia 07.05.2018 r. dla osób długotrwale bezrobotnych bez względu na wiek oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne powyżej 45 roku życia.

Nabór wniosków o o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych oraz dla osób powyżej 45 roku życia

Informujemy, że zostaje ogłoszony nabór wniosków o zorganizowanie stażu od dnia 04.05.2018 r. dla osób długotrwale bezrobotnych bez względu na wiek oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne powyżej 45 roku życia.

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego o ustalonym II profilu pomocy, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta w dniach od 08.05.2018 r. do 15.05.2018 r ., w ramach następujących środków: ze środkówFunduszu Pracy – 10...

Informacja - bon na zasiedlenie

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu środków z Funduszu Pracy na zadanie - bony na zasiedlenie , osoby, które uczestniczyły w projekcie współfinansowanym z EFS pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)" nie mogą ubiegać się o przyznanie w/w bonu. Czy osoba spełnia...

Wyświetlanie 1 - 10 z 29 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę