Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Nagłówek

Aktualności

"W drodze do zatrudnienia!" - nabór wniosków o zorganizowanie stażu połączonego z doposażeniem lub wyposażeniem stanowiska pracy

Informujemy, że w związku z pozyskaniem środków w ramach projektu konkursowego "W drodze do zatrudnienia!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłaszamy nabór wniosków...

Wyniki naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Wyniki naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie, termin podpisania umów o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy zostanie ustalony i podany telefonicznie przez Powiatowy Urząd Pracy w późniejszym terminie.

Wstrzymany nabór wniosków na prace interwencyjne oraz roboty publiczne!

Z dniem 29.10.2018 r. wstrzymuje się nabór wniosków na prace interwencyjne i roboty publiczne.

Wstrzymany nabór na staże!

Z dniem 15.10.20.18 r. wstrzymuje się nabory na staże.

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

W dniach od 02.07.2018 r. do 06.07.2018 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (maksymalna kwota - 20.000 zł).

Nabór wniosków o o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia

Przypominamy, że trwa nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu województwa podkarpackiego współfinansowanego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków o o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych oraz dla osób powyżej 45 roku życia

Informujemy, że zostaje ogłoszony nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych od dnia 07.05.2018 r. dla osób długotrwale bezrobotnych bez względu na wiek oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne powyżej 45 roku życia.

Nabór wniosków o o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych oraz dla osób powyżej 45 roku życia

Informujemy, że zostaje ogłoszony nabór wniosków o zorganizowanie stażu od dnia 04.05.2018 r. dla osób długotrwale bezrobotnych bez względu na wiek oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne powyżej 45 roku życia.

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego o ustalonym II profilu pomocy, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta w dniach od 08.05.2018 r. do 15.05.2018 r ., w ramach następujących środków: ze środkówFunduszu Pracy – 10...

Wyświetlanie 1 - 10 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę