Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Nabór wniosków (Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)

W dniach od 04.02.2019r. do 08.02.2019 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (maksymalna kwota - 20.000 zł).

Projekt "W drodze do zatrudnienia!"

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie realizuje projekt pn.: „W drodze do zatrudnienia!” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe...

Projekt zrealizowany "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"

Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)" realizowany jest w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.2

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę