Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”
Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”

Projekt „Aktywizacja osób po 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (IV)”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata...

Projekt zrealizowany "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"

Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)" realizowany jest w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.2

Obrazek dla: Projekt
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)"

Urząd realizuje Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)", realizowany na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Obrazek dla: Projekt zrealizowany -
Projekt zrealizowany - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (II)"

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje że w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. realizuje projekt pozakonkursowy pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę