Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie


Zawartość stron

Opłaty za złożenie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wydanie zezwolenia na pracę sezonową :
30 zł  – w przypadku złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
30 zł – w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową
Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
ul. Daszyńskiego 2
38 -100 Strzyżów
52 8642 1126 2012 1120 5487 0013

 
Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
  • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
  • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy)
  • dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca) 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę